Безплатно фактуриране

Просто бъди онлайн и се възползвай от безплатна програма за издаване на оферти и фактури.

Богат избор от шаблони

Изберете вида на вашата фактура и започнете да я използвате веднага!

Бързо и лесно издаване на фактури от всяко място.

  • работи незабавно и без инсталация – Android или Apple, Windows или Linux, работи на всяко устройство,
  • писане на оферти и фактури,
  • връзка с мобилен Bluetooth принтер,
  • отпечатвайте с помощта на Google Cloud Print,
  • фактури в PDF формат, ISDOC, линк,
  • изпращане на различните видове фактури и разписки по e-mail или чрез SMS,
  • чуждестранна валута без допълнително заплащане,
  • регистрация по ДДС в чужда държава,
  • опция за превод на фактурите на различни езици,
  • както за данъкоплатците, така и за не регистрираните по ЗДДС!
  • възможност за експортиране на данни към други счетоводни системи.