Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Споделяне на информация...  >  Синхронизация по отноше...

Синхронизация по отношение на прехвърлянето на запаси от програмата Eurofaktura в онлайн магазин

В допълнение към изтеглянето на поръчки от онлайн магазин можете да настроите и метод за синхронизиране или прехвърляне на състоянието на запасите от Eurofaktura в онлайн магазина. Синхронизиране или прехвърлянето на акциите се задейства при издаването на документ, засягащ запаса в Eurofaktura. Документите в програмата Eurofaktura, които засягат инвентара и които също задействат синхронизирането на запасите са:

При качване в онлайн магазин, в допълнение към текущия баланс на запасите, програмата Eurofaktura може да вземе предвид и състоянието на запазения инвентар. Това означава, че състоянието на запасите на продуктите намалява веднага щом клиентът направи поръчка. Статусът на запасите се прехвърля към електронния магазин, като се определя в настройките за връзка за електронна търговия, както е показано на фигурата по-долу:

  
Избор на метод за синхронизиране на запасите
  
  Изображение 1: Избор на метод за синхронизиране на запасите

Възможни начини за синхронизация на запасите:

запас на складсинхронизира се текущото състояние на запасите на всички артикули в склада, избрани в настройките за електронна търговия
запас на склад минус запазени артикулисинхронизира се текущото състояние на запасите на всички артикули в склада, избрани в настройките за електронна търговия, от които се изваждат всички запазени запаси - по-долу е описано какво означава резервирания запас
общ запассинхронизира се текущото, общо състояние на инвентара на всички артикули във всички складове, които поддържаме в програмата
общо запас минус резервирани артикулисинхронизира се настоящият общ баланс на запасите на всички артикули във всички складове, от което се изваждат всички запазени запаси - по-долу е описано какво означава резервирания запас

Оставянето на полето за режим на синхронизиране на запасите празно няма да синхронизира запасите, изпратени до онлайн магазина

Кой запас е запазен/резервиран? - Запасът на запазените/резервираните артикули е сумата от всички артикули, които все още не са доставени от всички артикули при отворени и валидни поръчки на клиенти. Това са поръчки на клиенти, които са с отворен ред или в процес на изпълнение.


Препратки към тази страница

---
Последни промени 29.04.2020 10:46:50
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022