Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница / раздел  

Споделяне на информация с онлайн магазини

Програмата позволява обмен на данни с онлайн магазините. Данните се обменят в двете посоки.

Следната информация се прехвърля към програмата за електронни фактури от онлайн магазина:

Горната информация се импортира от менюто |Продажби |Поръчки за продажба, артикули и клиенти.

Въз основа на внесените документи можете да кликнете върху поръчката на купувача и да издадете фактура и бележка за доставка от поръчката на купувача. С доставката на бележката за доставка записвате доставката на стоки до клиента. По този начин променяте състоянието на запасите на стоките, които след това се препращат обратно в онлайн магазина от програмата Eurofaktura.

При прехвърляне на данни обратно в онлайн магазина, запасите от артикули от Eurofaktura към онлайн магазина се прехвърлят. Какво означава това и как става, е описано на страницата за Синхронизиране или прехвърляне на склад в онлайн магазин.

Обменът на данни с онлайн магазина е наличен за следните стандартни платформи:

Активирате обмена на информация с онлайн магазина под |Настройки |Фирмени настройки |Процеси и интеграция |Синхронизиране на онлайн магазина, както е показано на следната фигура:

  
Включете споделянето на данни с онлайн магазина
  
  Изображение 1: Включете споделянето на данни с онлайн магазина

Импортиране на поръчки чрез Webhooks

Webhooks могат да се използват за незабавен импорт на поръчки, без забавяне за WooCommerce и Shopify. За подробности относно настройката на Webhooks вижте подстраниците за отделните онлайн магазини.

По желание на клиента е възможна и връзката с магазините, работещи на други платформи. Доставчиците на електронна търговия обаче могат също да реализират внедряването.

---
Последни промени 06.05.2020 9:25:10
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022