Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Онлайн услуги (web serv...  >  Използване на уеб услуг...

Използване на уеб услуги, удостоверяване и формат за представяне на съобщения

След като активирате уеб услугите за вашата компания, ще ви бъде предоставен уникален идентификационен номер и знак за удостоверяване. За всяка изпратена от вас заявка за API трябва да представите следното:

Заявката за метод на API може да бъде изпратена чрез HTTP POST, както е показано в следния пример:

---
Последни промени 08.05.2020 13:25:27
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022