Вписване на вноски в издадената фактура

В издадената фактура, ако тя все още не е осчетоводена, можете да въведете сумите на вноските и датите на падеж на тях.

След като създадете фактура, се дава възможност да въведете авансови плащания и срокове за плащане за отделни вноски под сумата на плащането:

  
Определяне на вноските и падежа на плащане
  
  Изображение 1: Определяне на вноските и падежа на плащане

След като кликнете върху връзката (вижте снимката по-горе), ще отваря меню за въвеждане на броя на вноските:

  
Избираме броя на вноските, бр. дни от падежа на първата вноска и бр. дни между плащанията
  
  Изображение 2: Избираме броя на вноските, бр. дни от падежа на първата вноска и бр. дни между плащанията

След като изберете броя на вноските, програмата разделя сумата за плащане на фактурата на избрания брой равномерно разпределени суми на вноски, за които също можем да определим датата на падеж. Ако вноските не съответстват на общата сума за плащане на фактурата, програмата също ни предупреждава:

  
Въведените суми и броя на дните на разсрочените плащания
  
  Изображение 3: Въведените суми и броя на дните на разсрочените плащания

Количеството на всяко внасяне може да бъде коригирано ръчно.

Програмата няма да ви позволи да потвърдите информацията, докато не бъдат въведени правилните суми.

Когато правилно сте въвели и потвърдили вноските, те ще бъдат показани и под сумата за плащане на фактурата:

  
Плащане на вноски по издадената фактура
  
  Изображение 4: Плащане на вноски по издадената фактура

Запазваме и издаваме фактурата.

Плащането на вноски се взема предвид и при осчетоводяването на фактури.С натискането на бутона Осчетоводяване се създава запис в дневник, който ще изисква повече резервации с артикули за всяка отделна вноска с падеж:

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022