Проформа фактура от потребителите

  
Меню за въвеждане на данни за проформа фактура от потребителите
  
  Изображение 1: Меню за въвеждане на данни за проформа фактура от потребителите

След въвеждане на данните, документът изглежда по следния начин:

  
Проформа фактура от потребителите
  
  Изображение 2: Проформа фактура от потребителите

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022