Преглед и търсене на клиенти на счетоводната фирма

Опцията се намира в настройките на компанията, така че изберете менюто |Настройки |Бизнес администрация.

  
Преглед и търсене на фирми
  
  Изображение 1: Преглед и търсене на фирми

На тази страница са достъпни следните функции:

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022