Преглед и търсене на фактури за покупки

До фактури за покупки се стига през менюто |Закупуване |Фактури за покупки. Отваря се списък с фактури, които получаваме:

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022