Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Производствени, сервизн...  >  Преди използване на раб...

Преди използване на работни поръчки

В менюто |Запаси |Настройки |Складове ще откриете всеки отделно отворен склад за материали, склад за полуготови продукти и склад за готова продукция. В работна поръчка можете да изберете склада, от който добавяте материал и да изберете складовете, до които транспортирате готовата продукция.

  
Отваряне на складовете
  
  Изображение 1: Отваряне на складовете

Промяна на списъка с кодове чрез модула |Запаси |Настройки |Продукти. В продуктите и работните поръчки можете да добавите само продукти, които са маркирани като материали, полуфабрикати или продукти:

  
Посочване на типа на продукта в менюто за въвеждане на данни
  
  Изображение 2: Посочване на типа на продукта в менюто за въвеждане на данни

За да добавите време към работна поръчка, е необходимо предварително да уредите вида работа/тарифа. За да въведете нов тип работа/тарифа, кликнете върху модула |Продажби |Настройки |Вид работа/тарифи върху бутона Въведете нова работна поръчка.

  
Работна поръчка/тарифа
  
  Изображение 3: Работна поръчка/тарифа

Изчисленията на запасите и материалните цени се прехвърлят в желания склад с влизането на приемащата страна (|Закупуване |Приемане на стоки).

  
Избор на склад при въвеждане на нова разписка
  
  Изображение 4: Избор на склад при въвеждане на нова разписка

Когато добавяте продукти към разписката, можете да изберете автоматично да прехвърлите продукта в съществуваща работна поръчка или да отворите нова работна поръчка, като щракнем върху бутона Въвеждане на нов.

Необходимо е да въведете покупната цена в списъка с кодове на материалните продукти, който ще бъде показан като производствена себестойност при изчисляване на работни поръчки. Покупната цена на материала може да бъде въведена директно при получаването.

Когато въвеждате артикулите на продукта в списъка с артикули, не е задължително да въвеждате покупната цена, а да въведете продажната цена. Покупната цена (производствена цена) може да бъде прехвърлена в списъка с кодове чрез изчисление на работната поръчка.

---
Последни промени 23.03.2020 15:55:25
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022