Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Издаване на фактури  >  Периодично издаване на ...

Периодично издаване на документи

Ако желаем периодично да издаваме голяма група фактури, програмата ни позволява да си помогнем с допълнителен атрибут върху самата фактура.

Процедурата за периодично фактуриране на голяма група фактури е следната:

1. Маркирайте фактурата като повтаряща се фактура при първото и записване. Повторението може да бъде определено като "месечно", "тримесечно", "полугодишно" и т.н.

  

2. Когато искатее да фактурирате за следващия период, първо трябва да филтрирате списъка с фактури за търсене само до фактурите от предишния период, които след това ще бъдат копирани масово до новия период (тук помага, ако имате информация за това или ако фактурата се повтори, както е описано в точка 1).

  

3. Когато изборът на фактури е ограничен до тези, които се повтарят, изберете опцията за Копиране на фактурите.

  

4. При копирането въведете данните за новия период и потвърдете копирането на фактурите. Можете да издавате фактури директно или да създавате чернови, които след това могат да бъдат проверени/попълнени и издадени ръчно.

---
Последни промени 03.03.2020 11:57:23
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022