Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Споделяне на информация...  >  Онлайн магазин WooCommerce

Онлайн магазин WooCommerce

Тази глава описва как да се даде възможност за споделяне на данни между Eurofaktura.bg и онлайн магазина WooCommerce.

Поддържат се версии от 2.4 до 3.6, както и всички по-късни версии, които все още ще поддържат API на Legacy v3.

Настройки в WooCommerce

За да активирате обмена на данни с WooCommerce, първо трябва да активирате WooCommerce REST API. Как става това е показано на следната връзка:

https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/ https://docs.woocommerce.com/document/woocommerce-rest-api/

Включване споделянето на данни

Когато се активира WooCommerce REST API, трябва да се подготви следната информация за обмен на данни:

  1. URL адрес на магазина или интерфейс за администриране
  2. В настройките за API в WooCommerce апликация е необходимо да генерирате "consumer secret" и "consumer key"
  3. "Consumer secret" се пише под паролата
  4. "Consumer key" се пише под API ключ

Ако се използва WooCommerce версия 2.6 или по-нова, е необходимо да се разреши т.нар. „стария API“. Можете да направите това в "Настройки -> Разширено -> Стар API -> Активиране на стария API".

В рамките на eurofaktura.bg определяме склада и разходния център, в който ще се управлява бизнесът в електронния магазин.

Въведете настройките за електрония магазин, както следва:

  
Настройки за споделяне на данни на WooCommerce
  
  Изображение 1: Настройки за споделяне на данни на WooCommerce

Импортиране на поръчки през Webhooks

След като включите споделянето на данни, поръчките се прехвърлят във eurofaktura.bg приблизително на всеки 1 час. Ако искате поръчките да бъдат прехвърлени във Eurofaktura.bg веднага след като са поставени в онлайн магазина, можете да активирате синхронизацията чрез Webhook.

  1. Генерирайте уникалния идентификатор „Web Hook URL“ в настройките на вашия онлайн магазин в Eurofaktura.
  2. Добавете WebHook в онлайн магазин. Настройки -> API -> Webhooks -> Добавяне на WebHook. (Фигура 5) Използвайте настройките по-долу:

Тъй като поръчката на WebHooks се изтегля веднага, периодичната синхронизация се изключва за 1 час. Той се изпълнява само веднъж на ден (през нощта) за изтегляне на липсващи поръчки, които може да не са изтеглени поради грешка при изтегляне чрез WebHooks. Ако WebHooks не са активирани в WooCommerce, поръчките няма да бъдат изтегляни.

Когато за първи път опитате да изтеглите поръчка чрез webhook в WooCommerce, webhook е деактивиран. Това може да се промени в програмния код на WooCommerce. Свържете се с администратора на вашия онлайн магазин, за да уредите промяната. Как да направите промени е описано в следната връзка: https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482 https://wordpress.stackexchange.com/questions/214868/woocommerce-webhook-disabled-on-its-own/215482

Състоянията се синхронизират и при използване на WebHooks. По този начин, когато състоянието се промени в онлайн магазина, поръчката веднага се променя в Eurofaktura.

  
Генериран „Web Hook URL“ след натискане на бутона „Генериране“
  
  Изображение 2: Генериран „Web Hook URL“ след натискане на бутона „Генериране“

На следната връзка ще намерите линк с упътване как да настроите WebHooks в WooCommerce: https://www.youtube.com/watch?v=AmjFGSbANb4 https://www.youtube.com/watch?v=AmjFGSbANb4


Препратки към тази страница

---
Последни промени 06.05.2020 9:36:38
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022