Модул счетоводство и възможност за поддръжка на няколко бизнеса

Програмата позволява счетоводство за няколко компании под едно потребителско име. Функционалността е предназначена за счетоводни услуги и включва следните допълнителни опции:

 

1. Преглед и търсене на клиенти на счетоводната фирма

Опцията се намира в настройките на компанията, така че изберете менюто |Настройки |Бизнес администрация.

  
Преглед и търсене на фирми
  
  Изображение 1: Преглед и търсене на фирми

На тази страница са достъпни следните функции:

 

2. Въвеждане и промяна на основната бизнес информация

Когато щракнете върху бутона Добавяне на нова компания в менюто за преглед и търсене на компании, се отваря нов екран за въвеждане на бизнес информация, който изглежда като следните две снимки:

  
Меню за въвеждане на данни за нова фирма
  
  Изображение 2: Меню за въвеждане на данни за нова фирма

Въведете основна бизнес информация:

Име на фирмаВ полето за въвеждане въведете името на фирмата или компанията. Въвеждането на данни е задължително.
Фамилия, име на лицето за контактВъведете името на лицето за контакт за тази компания в полето за въвеждане. Въвеждането на данни е задължително.
Тип на фирматаКликването на dropDown.gif ви показва списък от формати, където избираме подходящия формат за вашата фирма.
Код на дейносттаИзпишете код на дейност
УлицаИзпишете улицата, на която се намира фирмата. Въвеждането на данни е задължително.
Пощенски код/ГрадВъведете пощенския код на мястото, където се намира компанията в първото поле за въвеждане, и мястото на второто поле. Въвеждане на данни е задължително.
ТелефонВъведете телефонен номер, използван от фирмата.
ФаксВъведете номер на факс, използван от компанията, в случай че изобщо се използва.
Мобилен телефонВъведете мобилен телефон, който използвате.
Електронна пощаВъведете имейла на компанията. Въвеждането на данни е задължително.
БУЛСТАТВъведете БУЛСТАТА на фирмата. Въвеждането на данни е задължително.
Регистрирани по ДДСС кликването на dropDown.gif може да изберете дали сте регистрирани по ДДС или не.
Регистрационен номерВпишете регистрационния номер на компанията.
Дата на учредяванеС кликване на иконката с календара може да изберете датата на учредяване на фирмата.
Данъчен офисИзберете данъчен офис

  
Меню за въвеждане на данни за нова фирма
  
  Изображение 3: Меню за въвеждане на данни за нова фирма

Информация за фирмата:

Място на издаване на документиВъведете мястото на издаване на документите.
Основен / по подразбиране бизнес единицаИзберете бизнес единица
Описание на вида дейностКратко описание на вида дейност, с която бизнесът се занимава.
Валидност на проформата (дни) Напишете валидността на проформа фактурата.
Стандартни срокове за плащане в дниВъведете крайния срок за плащане в дни.
Създайте справка за плащане по фактураИзберете дали да се използва референция без контролен номер или контролен номер на модел 05 или 12.
Име на документа за оферти или проформаИзберете дали за името на документа се използва оферта или проформа фактура.
Данъчните регистри за ДДС се показватИзберете дали да се покаже вътрешният сериен номер на документа или номера на документа на доставчика.
Метод на продажните цениИзбираме начина, по който се формират продажните цени: фиксираме цената в изчислението или фиксираме маржа в изчислението.
Стандартен процент на маржаВъведете процентната граница по подразбиране.
Име на първия допълнителен атрибут на продукта
Име на втори допълнителен атрибут на продукта
Име на трети допълнителен атрибут на продукт
Име на четвърти допълнителен атрибут на продукт
Име на пети допълнителен атрибут на продукта
Използван баркод по подразбиранеИзберете баркод от падащото мен.
Метод за оценка на баланса на складовата наличност (дефиниран като FIFO)Изберете кой е форматът по подразбиране за отпечатване на бизнес документи и отчети.
Допълнителни опцииПоставете отметка в квадратчето, за да засенчите фона на всеки втори ред при отпечатване на отчети, което ви осигурява по-голяма прозрачност с консумацията на мастило.

  
Меню за въвеждане на счетоводна информация и входно меню за персонал, ведомост и годишно отчитане
  
  Изображение 4: Меню за въвеждане на счетоводна информация и входно меню за персонал, ведомост и годишно отчитане

Въвеждане на данни за счетоводството, персонал, ведомост и годишните отчети:

Метод на водене на счетоводствоИзберете дали е едностранно или двустранно счетоводство
Фискална година по подразбиранеИзберете текущата фескална година
Начална дата на отчетния периодОт иконата с календара изберете началната дата на отчетния период
Крайна дата на отчетния периодОт иконата с календара изберете крайната дата на отчетния период
Формула за изчисляване на приходите по подразбиранеВъведете формулата за изчисляване на приходите
Формула за изчисляване на разходите по подразбиранеВъведете формулата за изчисляване на разходите
Максимална дължина на номерацията за синтетична сметкаВъведете максималната дължина на номерацията на синтетичната сметка
Минимална дължина на номерацията за аналитична сметкаВъведете минималната дължина на номерацията на синтетичната сметка
Стандартен вид плащане за получените документиОт dropDown.gif изберете вида на плащане
Автоматично изпращане на издадени фактуриОт dropDown.gif изберете дали автоматично да се изпращат издадените фактури
Автоматично публикуване на банкови извлечения (плащания)От dropDown.gif изберете дали автоматично да се публикуват банковите извлечения
Автоматично изпращане на получени фактуриОт dropDown.gif изберете дали автоматично да се изпращат получените фактури
Предприятие за хора с уврежданияМаркирате с тикче ако предприятието е за хора с увреждания
Месечен брой часове за заплатиВъвезете часовете за месечните заплати
Втори език за заплатиИзберете и втори език при издаването на фиша за заплата

  
Меню за въвеждане на данни за пътуване и такса за пътуване и меню за въвеждане на електронно банкиране и електронна търговия
  
  Изображение 5: Меню за въвеждане на данни за пътуване и такса за пътуване и меню за въвеждане на електронно банкиране и електронна търговия

Информация за пътни поръчки и изчисляване на пътните разходи и меню за въвеждане на данни за електронно банкиране и електронна търговия:

Дневните надбавки в чуждестранна валута се изплащат в съответствие с обменния курс къмОт списъка избирамте кога да се начисляват възнаграждения в чуждестранна валута (или на дата на фактуриране, дата на заминаване или дата на пристигане).
Възстановяване на дневнитеКато кликнете върху dropDown.gif можете да изберете каква е дневната ви издръжка (независимо дали е икономична или неикономична).
Възстановяване на пробегаИзбирате за кой сектор.
Работно време от-доВъведете работно време във формата от: до:
Закръгляване на извлечение за пътни разходиИзбираме как трябва да се закръглят пътните разходи.
Краен срок за подаване на изчисление на отворени пътнически нареждания (дни след очакваното връщане от служебното пътуване)Въведете колко дни след планираното пътуване за връщане трябва да бъде представено за изчисляване на откритите пътни разходи.
Електронен обмен на документи в рамките на системата eurofaktura.bgОт падащото меню изберете една от опциите

  
Меню за настройки за номериране на документите
  
  Изображение 6: Меню за настройки за номериране на документите

Меню за настройки за номериране на документите:

Номериране на издадени фактуриИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Издадена номерация на проформа - фактуриИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номерация на поръчки за покупкаИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране на получените фактуриИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номерация на авансови фактуриИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране на записите в главната книгаИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране но пътни ордериИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране на документите за доставкаИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране на документи за получаване на стокиИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif
Номериране на поръчките за продажбаИзберете една от опции като кликнете върху dropDown.gif

В края на редактирането потвърдете, като щракнете върху бутона Добре

Как да въведете информацията за банковата си сметка е описано в раздела |Въвеждане на информация в банкова сметка, намираща се в раздела Бизнес партньори.

 

3. Копиране на фирма

  
Копиране на фирма
  
  Изображение 7: Копиране на фирма

 

4. Как да дам правомощие на клиентите си за данните?

Ако искате да дадете на клиента си достъп до информация, това става, като първо въведете желаната компания.

 

5. Преглед и търсене на потребители в счетоводството

От менюто |Настройки |Управление на потребителите излиза следното меню:

  
Преглед и търсене на потребители в счетоводството
  
  Изображение 8: Преглед и търсене на потребители в счетоводството

1. С кликване върху името на даден потребител се отваря меню, в което може да редактирате информацията

2. Блокираните потребители са означени в червен цвят

3. Кликнете на бутона за добавяне на нов потребител

4. Копиране на потребителя. Всички привилегии и достъп до фирмата се копират за новия потребител

 

6. Добавяне и въвеждане на нов потребител и промяна на потребителската информация

До менюто с редакция и въвеждане на потребител се стига от |Настройки |Управление на потребителите и след това се кликва на бутона в дясно Добавяне на нов потребител или върху името на вече съществуващ такъв за да се редактира . Отваря се следното меню:

  
Въвеждане и промяна на основните потребителски данни
  
  Изображение 9: Въвеждане и промяна на основните потребителски данни

1. Въвеждане на основните данни за потребителя

2. Въведете потребителско име и парола за потребителя, като той след това може да смени своята парола

3. Изберете кои привилегии ще позволите на потребителя

 

7. Дефиниране на потребителски права по подразбиране за потребител в счетоводството

7.1 Какви са потребителските привилегии по подразбиране?

Потребителските права по подразбиране са правомощията да се използват определени софтуерни модули и функции, които се прилагат за всички фирми, освен ако не е посочено друго.

7.2 Как да дефинирате потребителските привилегии по подразбиране?

Когато изберете потребител на страницата Преглед и търсене на потребители, се показва страница с три раздела. Избирайки раздела | Привилегии на потребител по подразбиране, можем да предоставим или отменим индивидуални привилегии на потребителя:

  
Дефиниране на потребителски привилегии по подразбиране
  
  Изображение 10: Дефиниране на потребителски привилегии по подразбиране

Важно: За да работи с други компании, потребителят трябва да има следните привилегии:

  
В случай, че потребителят няма привилегията да работи с данните на други компании, той ще може да работи само в компанията-майка, т.е. в счетоводни услуги и в никоя друга компания.

 

8. Преглед, определяне и ограничаване на достъпа до отделни фирми

Когато щракнете върху раздела за настройки за достъп на предприятието в менюто за въвеждане и промяна на потребителски данни, ще ви се отвори следната страница:

  
Преглед и определяне на достъпа до отделни фирми
  
  Изображение 12: Преглед и определяне на достъпа до отделни фирми

 

9. Как да определите конкретни потребителски привилегии за конкретна компания

  
Присвояване на конкретни привилегии за конкретна компания
  
  Изображение 13: Присвояване на конкретни привилегии за конкретна компания

Както следва:

1.Изписано е името на фирмата, която ще избирате привилегии

2.Отметката със сив фон е индикация, че за този модул са активирани някои привилегии

3.Задаване на специфични привилегии, специфични за компанията, когато не се използват привилегии по подразбиране

4.Когато зададете привилегиите, кликвате на бутона Добре

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022