Касова книга

Касовият модул е ​​предназначен за парични операции на компании, които работят по системата за двойно вписване. Програмата дава възможност за:

Програмата позволява управление на множество касови апарати (например за различни бизнес единици). Програмата подкрепя работата с каси в лева и в чуждестранна валута.

За всяка касова книга можете да зададете потребители (референти), които да имат достъп до касата или имат възможност за издаване на разписки и въвеждане на ежедневни разписки. Възможно е да има повече от един потребител с касов апарат, а също така е възможно един потребител да има право да работи с множество касови апарати.

Модулът Касова книга е ​​свързан с главната книга и позволява директно осчетоводяване на парични постъпления и разходи или ежедневни разходи до вписването в дневника.

Касовите апарати трябва да бъдат вписани в регистъра на касовите апарати преди започване на работа.

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022