Изтриване на дублиращи се партньори

Докато използвате програмата, може да се случи няколко пъти различни партньори да влязат в определен партньор повече от веднъж. Такива дублиращи се записи могат напр. да създадат невярно впечатление за баланса на пасивите или вземанията в главната книга.

Можете да коригирате дублиращи се списъци на партньори в програмата, като използвате функцията за премахване на дублиращи партньори. Функцията е достъпна за потребителите с привилегията да изтриват партньори. Функцията ви позволява да изтриете един от дублиращите се партньори и в същото време да пренасочите всички документи и резервации от партньора, който ще бъде изтрит, към този, който ще остане във вашия регистър.

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022