Фактури за продажби от клиенти, включително платени суми

  
Меню за попълване на данни за платени фактури от клиенти
  
  Изображение 1: Меню за попълване на данни за платени фактури от клиенти

След попълване на данните, документът изглежда така:

  
Фактури за продажби от клиенти
  
  Изображение 2: Фактури за продажби от клиенти

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022