Бележки за доставка

Бележките за доставка са достъпни чрез менюто |Продажби |Бележки за доставка. Могат да бъдат въведени нови бележки за доставка с бутона Създайте нова бележка за доставка.

  
Добавяне на нова бележка за доставка
  
  Изображение 1: Добавяне на нова бележка за доставка

 

1. Издадени бележки за доставка - общ преглед и търсене

През менюто |Продажби |Бележки за доставка се стига до следната страница:

  
Списък с всички бележки за доставка
  
  Изображение 2: Списък с всички бележки за доставка

 

2. Изготвяне на нова бележка за доставка

Когато сте на страницата за Издадени бележки за доставка [1], можете да кликнете върху бутона Създайте нова бележка за доставка, за да създадем нова бележка за доставка.

  
Издаване на нова бележка за доставка
  
  Изображение 3: Издаване на нова бележка за доставка

Най-добре е веднага да запишете черновата, като кликнете върху бутона Запази, който ще мига в жълто, докато не го направите.

Щраквайки върху бутона Изберете и добавете елементи, можете да добавите продукт от склада, към който е прикрепена бележката за доставка към документа за доставка. Отваря се списъкът на елементите, които могат да се добавят към бележката за доставка:

  

След като добавите продуктите към бележката, кликнете на бутона в ляво Връщане към документа.

Запазете бележката като кликнете върху бутона Запази.

Когато сте готови с бележката за доставка я издайте като кликнете върху бутона Издай бележка за доставка.

Когато е издадена бележка за доставка, можете директно да я фактурирате. За да издадете фактура директно от този документ кликнете на бутона Издай от документа и изберете опцията Издай фактура, както е показано на снимката по-долу:

  
Издаване на фактура директно от бележката за доставка
  
  Изображение 5: Издаване на фактура директно от бележката за доставка

Бележката за доставка може да бъде отпечатана и чрез менюто Отпечатай, както е показано на изображението по-долу:

  
Принтиране на бележка за доставка
  
  Изображение 6: Принтиране на бележка за доставка

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022