Администриране на потребители и предоставяне на достъп до програмата

 

1. Как да проверим защо потребител не може да влезе в програмата?

Вписване в програмата е проблемно в следните случаи:

Следващата процедура описва как да намерите потребителския акаунт и да проверите състоянието на достъп.

1.1 Как да намерите потребител?

Търсите потребител като всеки друг партньор, освен в полето Вид, маркирате, че търсенето е ограничено само за потребители. В допълнение към търсене по име и фамилия, можете да търсите и по име, като въведете името в полето за въвеждане на потребител и щракнете върху бутона Търсене.

  
Търсене на потребител
  
  Изображение 1: Търсене на потребител

Когато намерите подходящия потребител, щраквате върху него и цялата му информация се покаже тук.

  
Информация за потребител
  
  Изображение 2: Информация за потребител

1.2 Как да проверите достъпа на потребителите?

Проверявате достъпа на потребителите, като видите какво се появява в лентата на състоянието на достъпа. В случай, че пише, че достъпът на потребителите е деактивиран, кликвате върху бутона Редактирай, както в предишната снимка. Ще се покаже следното меню за въвеждане:

  
Информация за потребител
  
  Изображение 3: Информация за потребител

В това меню за въвеждане можете да промените статуса на достъп и по този начин да активирате отново достъпа. Можете също да променте потребителското име или паролата и да зададете привилегии.

След като направите промените, щракнете върху бутона Добре и след това запазете промените, като щракнете върху Запази в лентата с инструменти.

 

2. Определяне на нивото на поверителност за потребителите

Различните потребители могат да получат различна степен на поверителност на документите и потребители.

Първо, трябва да се определи кой от потребителите ще има възможността да присвои степен на поверителност на документите и други потребители, които нямат тази опция.

В менюто |Партньори |Всички партньори можете да намерите желания потребител с търсене на неговото име и след това да щракнете върху бутона Редактирай. Отваря се достъп до информацията на потребителите и като кликнете на Потребителски привилегии по подразбиране можете да предоставяте или отнемаме съответната привилегия и да определяте нивото на поверителност на други потребители и на документи:

  
Привилегии за определяне на нивото на поверителност на документи и други потребители
  
  Изображение 4: Привилегии за определяне на нивото на поверителност на документи и други потребители

Сега, когато сте назначили съответно всички потребители. След отнемането на гореспоменатите привилегии можете да определите нивото на достъп до данните за самите потребители.

 

3. Присвояване на потребителско ниво на достъп

Когато предоставяте привилегии на потребителите да управляват нивото на поверителност на документите и други потребители, можете да определите степента на достъп до документи и други потребители.

Първо трябва да намерите потребителя в менюто |Партньори |Всички партньори. След като намерите потребителя, щракнете върху потребителя и след това в секцията Потребител щракнете върху бутона Редактирай. След щракване ще ви бъде показана информация за достъп на потребителите, сред която ще откриете възможността да определите нивото на достъп, както е показано на снимката по-долу:

  
Определяне нивото на достъп на потребителя
  
  Изображение 5: Определяне нивото на достъп на потребителя

Нивото на достъп до потребителя и други документи може да бъде определено само ако имаме привилегията да променяте нивото на поверителност на документите и други потребители.

В зависимост от нивото на поверителност, което сте задали на потребителя, потребителят ще има достъп до документи с определено ниво на поверителност само при влизане в програмата.

 

4. Присвояване на нива на достъп на документ

След като определите нивото на достъп за потребителя, можете да го направите и на документите.

Първо, необходимо е да определите нивото на достъп в самия документ (акаунт, STM и т.н.), както е показано на фигурата по-долу (пример за акаунт):

  
Определяне на степента на достъп до документа
  
  Изображение 6: Определяне на степента на достъп до документа

Нивото на достъп до потребителя и други документи може да бъде определено само ако имате привилегията да променяте нивото на поверителност на документите и други потребители

В зависимост от нивото на поверителност, което сте задали на документа, само потребител от същото ниво ще има достъп до този документ. Това не позволява на всеки, който не вижда определени документи, да получи достъп до тях.

 

5. Потребителски привилегии

Тази глава изброява всички потребителски привилегии и функции, които позволяват отделни права на достъп.

Конкретен потребител на програмата може да използва всички функции на програмата, които са предоставени от предоставените привилегии.

 

5.1. Каса: Записване и издаване на разписки/разходи

Потребителите с тази привилегия имат достъп до следните функции на програмата:

 

5.2. Каса: Преглед на приходите/разходите

Потребителите с тази привилегия имат достъп до следните функции на програмата:

 

5.3. Каса: Въвеждане и промяна на кода на касата

Потребителите с тази привилегия могат да преглеждат и редактират касовия апарат.

Характеристиките на привилегиите са:

 

5.4. Финанси: корекции на данните

Потребителите с тази привилегия могат да използват следните програмни функции:

 

5.5. Финанси: запис на контировки и преглед на сметкоплана

Потребителите с тази привилегия могат да използват следните програмни функции:

 

5.6. Финанси: затваряне и осчетоводяване на контировки

Потребителите с тази привилегия могат да затварят и осчетоводяват в главната книга.

Характеристиките на привилегиите са:

 

5.7. Партньори: Изтриване на партньори

Привилегията предоставя следните функции:

 

5.8. Резервации: Преглед и търсене

 

---
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2023