Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница / раздел  

Първи стъпки за правилното използване на Вашата програма за електронно фактуриране

За да Ви помогнем да започнете с програмата за електронно фактуриране, ще Ви предложим списък с първи стъпки, за да научите как да опишете всички първоначални параметри, които трябва да зададете за първи път в програмата. Препоръчваме Ви да прочетете по-долу подробните инструкции и разясненията. След като прегледате всички описани стъпки, можете да започнете да използвате програмата.

Препоръчваме Ви също да разгледате списъка с най-често задаваните въпроси, с които са се срещали други потребители в началото на използването на приложението.

За помощ за въвеждането на първоначалните параметри(данни), нашата поддръжка за клиенти е на Ваше разположение.


СТЪПКА 1 - промяна на паролата'

Препоръчваме Ви да промените паролата си, получена по пощата, след като се регистрирате за първи път в програмата. Можете да промените паролата в модул | Настройки  | Смяна на парола.

СТЪПКА 2 - Проверка и допълване на фирмените данни'

За да избегнете погрешно представяне на данните за документите, които създавате в електронните си сметки, проверете и ако е необходимо актуализирайте информацията за вашия бизнес. Може да направите това в модул| Настройки  | Фирмени настройки. Имайте предвид информацията, предоставена в полето Правна форма.

СТЪПКА 3 - Определяне дали бизнесът / фирмата Ви е в системата на НАП, регистрирано за ДДС'

В модул |Настройки  | Фирмени настройки  | Основни настройки трябва да проверите полето Регистрирани за ДДС и да въведете точната информация дали компанията е с ДДС или не. С въвеждането на данните ще избегнете трудности при издаването на документи за продажба, също така и изплащане на ДДС при изходящи фактури, ако фирмата е в системата на НАП или обратното.

СТЪПКА 4 - Въвеждане на данни за бизнес единица'

Тъй като номерът на бизнес единицата е задължителен при номерирането на Вашите търговски документи, въведете информация за съществуващите и / или новите бизнес единици. Въвеждане на бизнес информация чрез въвеждане в модула на |Настройки  | Фирмени настройки  | Основни данни за фирмата  | Бизнес звена / Местоположения /  Дъщерни дружества.

Ако имате паричен бизнес, препоръчваме Ви да прегледате инструкциите за регистриране на бизнес единица за фискализация.

СТЪПКА 5 - Въвеждане на банкова сметка'

В модула |Банкови сметки въведете номера на банковата сметка на Вашата фирма. Уверете се, че не сте направили грешка, като кажете, че това е Колективна сметка за заплати, защото не маркира този елемент при въвеждане на бизнес сметка.

С въвеждането на банкова сметка, данните автоматично ще бъдат отпечатани на вашите търговски документи. Вижте подробни указания за въвеждане на банковата Ви сметка и допълнителни разяснения на страницата Често задавани въпроси - Защо номерът TR не се появява в офертата / сметката?

СТЪПКА 7 - Въвеждане на брояч за отчитане на сметки и други търговски документи'

Ако създавате първите си продажбени документи/фактури в системата ни за електронно фактуриране, тогава не е необходимо да посочвате допълнителни параметри, тъй като номерирането на документите/фактурите ще започне от номер 1. Ако преминавате към електронни фактури през годината и бихте искали да продължите с номерирането от предната Ви програма спокойно имате възможността да настроите брояча и той автоматично ще продължи с правилната номерация.

Можете да въведете брояч в модула | Настройки  | Фирмени настройки  | Общи настройки  | Настройки за номериране на документи.Вижте подробните инструкции за въвеждане на брояча и допълнителни разяснения на страницата с често задавани въпроси - Как да продължим да броим сметката си през годината?

СТЪПКА 8 - Качете логото си и въведете фирмената информация за отпечатване върху документите за продажба'В Еврофактура имате възможност да импортирате логото си и да посочите кои фирмени/бизнес данни ще се виждат в търговските документи. Настройките по подразбиране изглеждат като един документ, например можете лесно да копирате документите си от един, в друг документ, за да ускорите процеса на форматиране на оформлението на всички останали документи за продажба или да зададете различни настройки на оформлението за избрания тип документ.

Можете да зададете оформлението на документите в модула | Продажби  | Настройки  | Настройки на оформлението на документа:  | Шаблони за документи / Настройки на текст и т.н.Вижте подробните инструкции за определяне на оформлението на документите и допълнителни пояснения на страниците с често задавани въпроси - Мога ли да редактирам оформлението на профила си?

СТЪПКА 9 - Внос на бизнес партньори и кодове на стоки'

Можете да импортирате информация за бизнес партньорите си в Еврофактура. Също така имате възможност да импортирате кодова книга на продуктите и по този начин да избегнете ръчното презаписване на данни. Качването на данни е възможно чрез използване на Excel.

Може да импортирате данни за партньорите от Excel файл или да го въведете ръчно в модула |Партньори  | Всички партньори.Ако решите да импортирате данни, моля погледнете инструкциите за въвеждане на информация за партньора и / или необходимата файлова структура на Excel и допълнителни разяснения относно често задаваните въпроси - Кой е най-бързият начин да въведете партньор?

Може да импортирате фрагмент от код на файл от Excel или да го въведете ръчно в модула |Запаси  | Настройки  | Продукти.Вижте инструкциите за въвеждане на кодове и / или необходимата структура на Excel файла, ако решите да импортирате данните. За ръчно въвеждане, както и за внос, не забравяйте да въведете покупната цена за артикула!

СТЪПКА 10 - Внос в склада и първоначално състояние на инвентара'

В програмата можете да управлявате складове на едро, дребно и комисиони, складове на материали, полуфабрикати и продукти. Информацията за складовете трябва да бъде въведена в модула |Запаси  | Настройки  | Складове.

Първоначалното състояние на инвентара се въвежда за всеки склад поотделно, в модула |Запаси  | Състояние на запаси.

Преди да въведете първоначалното състояние на запасите, Ви препоръчваме да проверите и ако все още не сте, уверете се, че сте въвели покупната цена на елементите. В противен случай ще създадете списък с инвентаризации, който ще определи, че имате определено количество артикули, чиято покупна цена е 0.00. Ако информацията за цената на покупката е неправилна, ще получите неправилни данни при фактуриране.


Препратки към тази страница

---
Последни промени 30.04.2019 14:56:02
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2023