Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Модул счетоводство и въ...  >  Дефиниране на потребите...

Дефиниране на потребителски права по подразбиране за потребител в счетоводството

Какви са потребителските привилегии по подразбиране?

Потребителските права по подразбиране са правомощията да се използват определени софтуерни модули и функции, които се прилагат за всички фирми, освен ако не е посочено друго.

Как да дефинирате потребителските привилегии по подразбиране?

Когато изберете потребител на страницата Преглед и търсене на потребители, се показва страница с три раздела. Избирайки раздела | Привилегии на потребител по подразбиране, можем да предоставим или отменим индивидуални привилегии на потребителя:

  
Дефиниране на потребителски привилегии по подразбиране
  
  Изображение 1: Дефиниране на потребителски привилегии по подразбиране

Важно: За да работи с други компании, потребителят трябва да има следните привилегии:

  
В случай, че потребителят няма привилегията да работи с данните на други компании, той ще може да работи само в компанията-майка, т.е. в счетоводни услуги и в никоя друга компания.

---
Последни промени 15.04.2020 11:47:28
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022