Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Производствени, сервизн...  >  Въвеждане, редактиране ...

Въвеждане, редактиране и отчитане на работни поръчки

В модула |Продажби |Работни поръчки можете да въвеждате и разглеждате работни поръчки. За да въведете нова работна поръчка, щракнете върху бутона Нова работна поръчка.

Въведете информация за клиента, определете началната дата, крайния срок и задайте работната поръчка на служителя. Изберете склад, от който ще добавите материал и склад, в който ще прехвърлите готовия продукт.

  
Въвеждани на данни за нова работна поръчка
  
  Изображение 1: Въвеждани на данни за нова работна поръчка

Щраквайки върху бутона Добавете поръчан продукт, избирете продукт от списъка с кодове или добавете нов продукт, като щракнете върху бутона Добавете нов продукт. След въвеждане на нов продукт, той автоматично се добавя към списъка с продукти, а също и към работната поръчка. Въведете количеството продукти и потвърдете въвеждането.

  
Добавяне на поръчан продукт към работна поръчка
  
  Изображение 2: Добавяне на поръчан продукт към работна поръчка

След като въведете поръчания продукт, натиснете бутона Осчетоводяване на материалите.

  
Добавяне на материали към работна поръчка
  
  Изображение 3: Добавяне на материали към работна поръчка

При добавяне на материал към работна поръчка се прехвърлят изкупните цени на записания материал чрез разписките. Общата цена на консумирания материал се показва като изкупната цена на поръчания продукт. Изберете дали искате цената на материала да бъде публикувана в новата бележка за доставка или към поръчания продукт, при което общата цена на материала ще бъде преведена в списъка с продукти като покупната цена на поръчания продукт. Ако искате да добавите часовете, прекарани за производство, към работната си поръчка, щракнете върху бутона Добававете работно време. Можете да изберете от типовете сделки/тарифи, добавени по-рано в списъка с кодове Видове работа/тарифи чрез модула |Продажби |Настройки |Видове работи/тарифи.

  
Добавяне на работно време в работна поръчка
  
  Изображение 4: Добавяне на работно време в работна поръчка

След приключване на въвеждането на данни за работната поръчка, получавате подробна информация за необходимия материал и използването на работното време за производството на поръчания продукт:

Можете да разпечатате работна поръчка, след като щракнете върху бутона Издаване на документ, след това работната поръчка също получава своя номер.

  
Показване на разпечатка на работна поръчка
  
  Изображение 5: Показване на разпечатка на работна поръчка

---
Последни промени 24.03.2020 15:40:39
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022