Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Производствени, сервизн...  >  Въвеждане на стандарти ...

Въвеждане на стандарти (норми)

Нормите могат да бъдат въведени и гледани през модула |Продажби |Настройки |Запис на материали.

Ако стандартите за производството на един и същ продукт не се променят, редактирането на списъка с кодове може да спести време и да избегне ръчно въвеждане на данни за потреблението на материали и часове, прекарани в работни поръчки. В случай на отклонения от зададените стандарти, са възможни последващи промени или допълнения в работния ред.

За да въведете нова сметка за материали, кликнете върху бутона Въведете нова сметка за материали, изберете продукт от списъка с кодове и въведете количеството на продукта, за който подготвяте стандарта.

  
Добавяне на нова сметка за материали
  
  Изображение 1: Добавяне на нова сметка за материали

Ако все още не сте въвели информация за продукта в списъка с кодове, щракнете върху бутона Добавете нов продукт в сметката за материали. Потвърдете записа, като щракнете върху бутона Добре.

Щракването върху бутона Добавете материал добавя необходимия вид и количество материал за производство. Потвърдете записа и щракнете върху бутона Запиши в лентата с инструменти, който мига в жълто, докато не запазите промените.

  
Добавяне на материали в сметката за материали
  
  Изображение 2: Добавяне на материали в сметката за материали

В списъците с продукти можете да добавяте само елементи, които са маркирани в списъка с кодове за материали или полуфабрикати.

За да добавите отработените часове, щракнете върху бутона Добавяне на работно време. Можете да изберете сред видове работа/тарифи, които предварително сте въвели в кода на вида работа/тарифа и да въведете разхода на време. Въз основа на фиксираната часова ставка и изразходваните часове се изчислява цената на труда.

  
Добавяне на работно време към сметката за материали
  
  Изображение 3: Добавяне на работно време към сметката за материали

Ако преди това не сте добавили вида работа/тарифа към списъка с кодове, можете да го направите, като кликнете върху бутона Добавете нова тарифа.

След редактиране на сметката за материали кликнете върху бутона Завършете разписката. В този момент номерът (код на продукта) се присвоява на сметката за материали. Коносаментът може да бъде показан, като кликнете върху бутона Отпечатай, разположен в лентата с инструменти.

  
Принтиране на сметката за материали
  
  Изображение 4: Принтиране на сметката за материали

За да прехвърлите данни от сметката за материали към работна поръчка, кликнете върху бутона Прехвърляне на работна поръчка. Въведете количеството на продукта и изберете дали да прехвърлите данните от сметката за материали към нова работна поръчка или към съществуваща. Потвърдете избора си, като щракнете върху бутона Добре и след това щракнете върху бутона Запази.

  
Прехвърляне към работна поръчка
  
  Изображение 5: Прехвърляне към работна поръчка

---
Последни промени 24.03.2020 14:00:26
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022