Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Касова книга  >  Касов апарат

Касов апарат

В регистъра на касовите апарати въвеждате информация за всички касови апарати във фирмата. Ако имате повече от една фирма, можете да въведете няколко касови апарати, като запазите последователност от касови постъпления и разходи за всяка стопанска единица. Можете също така да определите правата на потребителите на ниво касиер и да ограничите достъпа до определен касов апарат на оторизирани потребители на програмата.

Когато натиснете бутона Въведете нова касова книга, ще се покаже меню за въвеждане, за да въведете нова информация за касата. То изглежда по следния начин:

  
Меню за въвеждане на нова касова книга
  
  Изображение 1: Меню за въвеждане на нова касова книга

Полетата от менюто имат следното значение:

КодИли иначе казано означение. Въведете всеки буквено-цифров или цифров идентификатор на касовия апарат (без интервали, тирета). Фигурата представлява кода на електронното устройство, който се взема предвид при номерирането на фактурите.
СтатусВъведете статуса дали е активен или пасивен.
Бизнес единицаВ падащото меню изберете бизнес единицата, за което се отнася касата.
Разходен центърИзбираме разходния център по подразбиране за публикуване на касови бележки и разходи. Определеният тук разходен център е избор по подразбиране при въвеждане на парични постъпления и разходи.
СметкаВъведете или изберете аналитичен акаунт за даден касов апарат. Сметката трябва да бъде предварително въведена в сметкоплана. Например препоръчителният номер на сметката за толарната сметка е 1000-ния.
Вид касаИзбирате дали е местна или чуждестранна валута. Не се допуска въвеждане на артикули в други валути на толарния брояч. Чуждестранната валута може да бъде многовалутна.
Начално салдоВъведете първоначалния баланс.
ЗабележкиВъвеждане на бележки.

В таблицата Изберете касова книга се посочват потребителите, които могат да работят с касата. Потребител, който има привилегии да редактира касовия апарат, има автоматичен достъп до всички касови апарати. Всички останали потребители, които имат привилегията да проверяват сметки или да въвеждат и издават сметки, могат да работят само по сметките, където са определени за референти.

---
Последни промени 12.03.2020 11:37:46
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022