Начало 
Назад 
Напред 
Последни промени 
 Kопира URL страница 
 
Отпечатай тази страницаОтпечатай тази страница  
Издаване на фактури  >  Масово осчетоводяване н...

Масово осчетоводяване на показаните фактури

Жълтият квадрат ни напомня, че фактурата все още не е осчетоводена, а червеният квадрат в графата „За плащане“ ни напомня, че все още е частично или напълно неплатено.

  
Фактурата все още не е платена и осчетоводена
  
  Изображение 1: Фактурата все още не е платена и осчетоводена

Щраквайки върху бутона Още..., избираме |Осчетоводете показаните документи, както е показано на снимката:

  

След започване на осчетоводяването, се показва списък с фактури, които ще бъдат осчетоводени:

  
Осчетоводяване на фактурите
  
  Изображение 3: Осчетоводяване на фактурите

В списъка, показан по-горе, посочвате кои фактури ще осчетоводявате. С натискане на бутона Осчетоводяване потвърждавате, че искате да осчетоводите издадените фактури. След натискане на този бутон се отваря изглед с издадените фактури. Мигащият бутон в жълто Запази ви напомня, че трябва да запишете записа в дневника в главната книга, така че издадените фактури да бъдат записани.

Преки пътища, които могат да се използват за публикуване на фактури:

Enter или Insertдобавяне на нови вписвания
Escизход от осчетоводяването
---
Последни промени 27.02.2020 12:17:51
© E-RAČUNI CS d.o.o. 2003-2022